Det er en stor glede å ønske velkommen til årets Nidaroskongress- den 16. i rekken!

Leger og medarbeidere fra primærhelsetjenesten hele vårt langstrakte land inviteres til spennende faglig kurs av høy kvalitet, samt trivelige sosiale arrangement uka gjennom.

Påmelding åpnes medio juni. Påmeldingsfrist innen 1. september.

Vi ses ved Nidelvens
bredd 21. - 25. Oktober!Hilsen Kongress - komiteen


Lena Ervik Mona Jacobsen Mads Stene Johannessen Lene Johnsen Karl Hilt Anne Juvik Vibeke Langaas Marianne Aadal Monica Berg Torstein Sakshaug Brit Skarsvåg Mona Størseth Eli Valør Jens Musum Morten Busch Ingjerd Murvoll

Utlysning av Nidaroskongressens Medarbeiderpris 2019!

Nidaroskongressen har opprettet en pris på kr 15.000,- for å stimulere til kvalitet og fagutvikling hos medarbeidere på legekontorene. Alle har anledning å komme med begrunnet forslag og vi ber om at dere lanserer aktuelle kandidater innen 15. september.

I nominasjonssøknaden ber vi om at forslagsstillerne gjør grundig rede for hvorfor akkurat denne spesielle kandidaten fortjener Medarbeiderprisen i år. Kongresskomiteen vil bedømme forslagene og kåre en vinner, som mottar prisen under festmiddagen torsdag kveld.

Henvendelser

Eventuelle henvendelser i forbindelse med 
kongressen kan rettes til sekretariatet 
på mail: Lena.ervik@nidaroskongressen.no