Nidaroskongressen Logo
Nidaroskongressen Banner
Oversikt over kurslokaler

Emnekurs:

Kurslokale:

Klinisk emnekurs i farmakologi, kurs 1705

Sverresborg (Royal Garden)

Klinisk emnekurs i fysikalsk medisin, kurs 1706

Møllenberg (Scandic Nidelven)

Klinisk emnekurs i geriatri/ sykehjemsmedisin, kurs 1708

Tavern (Royal Garden)

Klinisk emnekurs i pediatri, kurs 1709

Olav Tryggvason I (Royal Garden)

Oppmerksomhetstrening for å mestre stress og sykdom, kurs 1710

Gamle Bybro (Scandic Nidelven)

Klinisk emnekurs i legevaktsmedisin, kurs 1711

Lade I + II (Royal Garden)

Klinisk emnekurs i prakisiøkonomi, kurs 1712

Austråt + Stiklestad (Royal Garden)

Klinisk emnekurs i allergologi, kurs 1713

Tavern (Royal Garden)

Klinisk emnekurs i hudsykdommer, kurs 1714

Trondhjemssalen II (Scandic Nidelven)

Kloke valg i klinisk praksis, kurs 1715

Gamle Bybro (Scandic Nidelven)

Klinisk emnekurs i akuttmedisin, kurs 1716

St. Olavs hospitak, Kunnskapssenteret

Klinisk emnekurs i Helsestasjon, kurs  1717

Brattøra (Royal Garden)

Klinisk emnekurs i nyresykdommer, kurs 1718

Olav Tryggvason I (Royal Garden)

Klinisk emnekurs i øyesykdommer, kurs 1719

Sverresborg + Kristiansten (Royal Garden)

 

 

Grunnkurs:

Kurslokale:

Introduksjonskurs i samfunnsmedisin, kurs 1720

Møllenberg (Scandic Nidelven)

 

 

Grunnkurs B, kurs 1721

Trondhjemssalen I (Scandic Nidelven)

Grunnkurs C, kurs 1722

Trondhjemssalen II (Scandic Nidelven)

 

 

Dagskurs:

Kurslokale:

Dagskurs i førerkortforskrift, kurs 1728

Kristiansten (Royal Garden)

Normaltariffen, kurs 1729

Austråt + Stiklestad (Royal Garden)

Regnskap, skatt og praksisdrift. Kurs 1730

Austråt + Stiklestad (Royal Garden)

Dagskurs om vold i nære relasjoner , kurs 1724

Brattøra (Royal Garden)

Frie Foredrag/ Forskningsdag, kurs 1725

Lade I + II + Austråt (Royal Garden)

HMS på legekontoret, kurs 1726

Gamle Bybro (Scandic Nidelven)

 

 

Plenumsforedrag:

Kurslokale:

Kurs 1701
Åpningssesjon med Tom Ole Øren
Kåseri med Klaus Sonstad

Olav Tryggvason II + III (Royal Garden)

Kurs 1702
Gitterceller og hjernens posisjoneringssystem
May Britt Moser

Olav Tryggvason II + III (Royal Garden)

Kurs 1703
Digital health: Navigating towards meaningful and sustainable solutions
Nidarosgjest: Harris Lygidagis

Olav Tryggvason II + III (Royal Garden)

Kurs 1704
Nidarosprisen
-hemmelig fram til dagen

Olav Tryggvason II + III (Royal Garden)

 

 

Medarbeiderkurs:

Kurslokale:

Vold og trusler på legekontoret, kurs 1731

Kristiansten (Royal Garden)

Sår, kurs 1732

Brattøra (Royal Garden)

Holdninger og kunnskap om demens, kurs 1733

Brattøra (Royal Garden)

Verdt å vite, kurs 1734

Olav Tryggvason III (Royal Garden)

Akutte hendelser på legekontoret, kurs 1735

Olav Tryggvason I (Royal Garden)

Psykiske lidelser, kurs 1736

Olav Tryggvason III (Royal Garden)

Hudkurs for medarbeidere, kurs 1737

Olav Tryggvason III (Royal Garden)

Diabetes, kurs 1738

Olav Tryggvason II (Royal Garden)

Trening for alle?, kurs 1739

Tavern (Royal Garden)

Farmasi, kurs 1740

Olav Tryggvason III (Royal Garden)

 

 

Kveldskurs

Kurslokale:

Helsepolitiske endringer, kurs 1741

Olav Tryggvason II (Royal Garden)