Nidaroskongressen Logo
Nidaroskongressen Banner
   
 
Utlysning av Nidaroskongressens Medarbeiderpris 2017
 
 
Nidaroskongressen har opprettet en pris på kr 15.000,- for å stimulere til kvalitet og fagutvikling hos medarbeidere på legekontorene.

Alle har anledning å komme med begrunnet forslag og vi ber om at dere lanserer aktuelle kandidater innen 15. september.

I nominasjonssøknaden ber vi om at forslagsstillerne gjør grundig rede for hvorfor akkurat denne spesielle kandidaten fortjener Medarbeiderprisen i år.

Kongresskomiteen vil bedømme forslagene og kåre en vinner, som mottar prisen under festmiddagen torsdag kveld.