Nidaroskongressen Logo
Nidaroskongressen Banner
  "
 
 
 

TID OG STED
Nidaroskongressen 2017 avholdes i tiden mandag 16. til fredag 20. oktober 2017 i kongress-lokalene ved Royal Garden Hotel og Scandic Nidelven Hotell.
 
Åpningssesjonen finner sted kl. 11.00 mandag 16. oktober på Royal Garden hotell. Registreringen for deltakerne åpner kl. 07.15 i kongressekretariatet på Royal Garden hotell. Enkelte kurs starter allerede kl. 08.00.

                
PÅMELDING

Påmelding gjelder for hele dager og må foretas elektronisk innen 1. september på www.nidaroskongressen.no. Kongressavgiften inkluderer kursavgift og dagpakke, som dekker lokalleie, lunsj og kaffepauser. Dagpakken er obligatorisk og spesifiseres på regningen. Ved senere påmelding påløper et tilleggsgebyr. Vi vil oppfordre alle om å sende påmeldingen så snart som mulig da dette også vil bidra til å sikre deg plass på «populære» kurs og arrangement.
 
Det er et tak for maksimalt deltakerantall på hvert kurs. Dette vil fremgå på elektronisk påmelding idet kursene blir automatisk sperret når deltaker-taket er nådd. Derfor - vær snar ute med din påmelding!
 
Elektronisk påmelding på lenken i www.nidaroskongressen.no
 
Henvendelser og spørsmål kan rettes til Nidaroskongressens sekretariat: epost: lena.ervik@wtw.no. På vår hjemmeside kan du også følge med på nyheter og aktuell informasjon.


BETALING
Pris per dag er for leger kr. 2750,- og for medarbeidere per dag kr. 1800,-. Grunnkursene har egen pris med kr. 1400,- pr dag for B, kr. 1650,- pr dag for C, samt kr. 1500,- pr dag for samfunnsmedisinkurset. Akuttmedisinkurset er dyrere, 3025,- kr pr dag. I tillegg er obligatorisk dagpakke på kr. 570,-. Du vil motta bekreftelse på din påmelding straks du har meldt seg på via nettet, med en spesifisert faktura som vedlegg til e-posten du får. Betalingsfrist er 15. september. Betaling etter denne frist medfører et tilleggsgebyr på kr. 500. Hvis du likevel betaler etter fristen - HUSK å ta med kvitteringen for innbetalt kursavgift, da vårt sekretariat ikke leverer ut kongressmapper/kursmateriell før det er dokumentert at kursavgiften er betalt.
 
KURSPOENG

Kongressens faglige innhold godkjennes av Spesialitetskomiteen i allmennmedisin og gir tellende poeng til videre- og etterutdanningen. Enkelte kurs påregnes også godkjent for spesialiteten samfunnsmedisin.

KLINISKE EMNEKURS
Deltakelse alle timer kreves for godkjenning av kliniske emnekurs, og presensliste blir sendt rundt to ganger daglig.
 
PÅMELDING AV FRIE FOREDRAG

Kongresskomiteen inviterer leger og medarbeidere til å melde på innlegg til «Nidaroskongressens Frie Foredrag», torsdag 19. oktober. Ny kunnskap og innsikt, refleksjoner over vår virksomhet og interessante erfaringer er viktig å dele med andre. Og dette er helt avgjørende for å få til en god fagutvikling. Vi ønsker å vise mangfoldet, det faglige engasjementet samt forskningsaktiviteten i allmenn- og samfunnsmedisin. Listen legges ikke avskrekkende høyt så derfor: nøl ikke med å melde på innlegg! Det ligger mer informasjon under kurs 1725. Alle sammendrag (abstracts) vil bli trykt i et separat hefte som deltakerne får ved ankomst. Frist for påmelding av foredrag er 1. september!
 
FOND II

Legene kan søke Fond II på vanlig måte om refusjon av utgifter til reise og opphold ved kurs etter Fondets gjeldende satser. Søknadsskjema hentes ut på www.legeforeningen.no.
 
AVBESTILLING

Ved avbestilling refunderes kongressavgift fratrukket avbestillingsgebyret som er: Kr. 200,- ved avbestilling før 15. september. 25% av kongressavgiften ved avbestilling i tiden 15.09 til 01.10 og 50% ved avbestilling etter 01.10. Ingen refusjon ved avbestilling etter 15.10. Ovennevnte beløp må dekkes uansett årsak til avbestilling/manglende deltakelse, også ved akutt sykdom. Vi ber derfor de som melder seg på om å sjekke at deres personlige reiseforsikring også dekker denne type utgifter, alternativt at de har annen forsikring som gir dekning. Ved evt. avbestilling må du selv ta kontakt med sekretariatet.
 
REISE

Alle bestiller selv reisen og gjerne gjennom Ticket Biz reisebyrå, som legeforeningen har avtale med: www.ticketbiz.no. Oppgi under formål med reisen: «Nidaroskongressen».
 
HOTELL

Det er reservert flest rom på Radisson SAS Royal Garden Hotell og på Scandic Nidelven Hotell, som er kongresshotellene. Vi har også rom på Scandic Bakklandet Hotell 200 m. unna kongresslokalene, samt noe rimeligere på Thon Hotell Gildevangen (samarbeidshotell med Legeforeningen), også det maks. 300 m. fra kongresslokalene.
 

Hotellpriser:
Hotellovernatting betales til hotellet direkte.
  Enkeltrom Dobbeltrom
Radisson Blu Royal Garden Hotel kr. 1.340,- kr. 1.540,-
Scandic Nidelven Hotell kr. 1.480,- kr. 1.680,-
Scandic Bakklandet Hotell kr. 1.480,- kr. 1.680,-
Thon Hotell Gildevangen kr.  931,- kr.  200,-  ekstra for person 2
 
 
 

MÅLTIDER
Lunsj serveres fra kl. 12.00 til 13.00 hver dag under Kongressen. Det er svært viktig at deltakerne spiser lunsjen på det hotellet der deres kurs arrangeres!

REGISTRERING
Registreringen er i vårt sekretariat i kongressavdelingen, 2. etasje, Royal Garden Hotell, men Grunnkursene B og C har egen registrering ved Scandic Nidelven Hotell. Ved registrering får deltakerne utlevert enkel kongressmappe, program, folder som angir lokalisering av de enkelte kurs og kart over kurslokalene, hefte med sammendrag fra frie foredrag og deltakerliste, lunsjbilletter og billetter til påmeldte sosiale arrangementer.

UTSTILLERE
Innenfor Legeforeningens regelverk vil det vil være utstillere av utstyr mv. til legekontorene, inkl EPJ-leverandørene. Også noen ideelle organisasjoner blir til stede med egen stand.
 
Vi tar forbehold om programendringer eller avlysninger av kurs. Kurs med lav påmelding kan bli avlyst. Dette har vi ikke oversikt over før ca. 5. september. Hvis det blir aktuelt med avlysning av kurs blir du snarest kontaktet for tilbud om alternative kurs.